Outside Broadcast

OB-Harstad

Vi leverer direkte TVproduksjoner for riksmedia, dokumentasjon og storskjermproduksjon av events, profesjonelle løsninger for streaming (WebTV). Våre kvalitetskrav til produksjon baseres på de krav som våre kunder til enhver tid stiller. Våre partnere på TV produksjon er
Tv 2 eide OB Team AS og Mediatecgroup AS

Aktiv Media AS har base i Harstad, midt i det tettest befolkede området i Nord Norge. Fleksibilitet, nærhet og god kompetanse er vesentlige fordeler ved å bruke Aktiv Media AS.

Direkte TVproduksjon gjør vi med produksjonsbil for inntil 6 kameraer.
Last ned PDF.


We deliver directly TV-production for the national media, documentation, LEDscreen production of events and professional solutions for streaming.  
Our quality standards for production are based on the requirements of our clients at all times set. Our partners in TV production are Tv 2 owned OB Team AS and Mediatecgroup AS


Aktiv Media is based in Harstad, in the midle of the most densely populated area in northern Norway. Flexibility, closeness and expertise are significant advantages to using Aktiv Media.
Direct TV-production we do with OB vehicle for up to 6 cameras. 
Download PDF.