Norsk Kulturråd diskuterer verdien av kunst og kultur!

Av Ketil Eilertsen
Kulturrådet feirer 50 år! På jubileumskonferansen 4 og 5.november vil vi inn til kjernen av det vi driver med og er til for. Hva er verdien av kunst og kultur? Og hvordan formulerer og forsvarer vi denne verdien i møte med samfunnets krav om mål og synlige resultater? 
Kulturrådet-webTV
INN TIL KJERNEN - VERDIEN AV KUNST OG KULTUR
Vel møtt til samtaler, debatt og refleksjon om verdien av kunst og kultur i Harstad Kulturhus! Byen huser Festspillene i Nord-Norge, som var en av Kulturrådets aller første satsinger for 50 år siden.
Kunst og kultur utfordres fra mange kanter, og et interessant innlegg er hvordan kunst og kultur blir påvirket av den folkevandringen vi ser.

Det hele kan følges på webTV 4 og 5 november.


Live streaming video by Ustream