I år blir det BAKgården TV

Av Ketil Eilertsen

Vi har snakket my om det, men nå gjør vi det bare.
Informasjonskanalen BAKgården TV vil være på web fra 10.- 15 august. Vi tar i bruk det vi har av teknikk, vi mobliserer det vi kan av fotografer, journalister og øvrig produksjonsfolk som har litt eller ønsker litt TV erfaring og drar i gang festival TV.

BAKgårdenTV Kanalen vil sende innhold 24-7. Det vil være festivalinformasjon, sponsorinformasjon, små reportasjer og på fredag 14 og lørdag 15 vil vi ha 3 direktesendinger.
På fredag kl 17:30 - 18:00 opp mot konsert
På lørdag kl 12:00 - 12:30 fra markedet
På lørdag kl 17:30 - 18:00 opp mot konsert.

Dette krever ganske mye av oss og vi er kjempefornøyd med at vi har lokale sponsorer som er med på å finansiere dette.
Så håper vi at DU er inne og ser på jevnt og trutt utover i uka som kommer.

Live streaming video by Ustream