BAKgården begynner å ta form!

Av Ketil Eilertsen

Halvparten av billettene er solgt og artistene lanseres nå på løpende bånd. Det begynner å bli klart for den store Byfesten i august.